Szukaj

Czy opłaty franczyzowe podlegają opodatkowaniu podatkiem u źródła?

W interpretacji indywidualnej nr 0111-KDIB1-2.4010.304.2019.2.BG z dnia 04.10.2019 Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że zarówno od wstępnej, jak i periodycznej opłaty franczyzowej należy pobrać podatek u źródła.


Na podstawie umowy franczyzowej udzielana jest zgoda na odpłatne korzystanie m.in. ze znaku towarowego oraz know-how. Wynagrodzenie z tytułu franczyzy składa się zazwyczaj z opłaty za udzielenie praw oraz opłat opartych o wysokość uzyskanych przychodów. Przy wypłacie należności licencyjnych podmiot dokonujący wypłaty wynagrodzenia powinien obliczyć, pobrać i odprowadzić do właściwego urzędu skarbowego. W takich sytuacjach może pojawić się problem odmiennej interpretacji obowiązku pobrania podatku przez administracje podatkowe z różnych krajów. Może to prowadzić do sporu nie tylko pomiędzy administracjami, lecz również pomiędzy podmiotami będącymi stronami transakcji. Aby ograniczyć ryzyko i ułatwić argumentację warto uzyskać interpretacją indywidualną potwierdzającą przyjęte przez nas stanowisko.


Kancelaria TA&TPT wspiera Klientów w uzyskiwaniu interpretacji zabezpieczających ich interesy.


29 wyświetleń