Szukaj

Czy opłacona gotówką zagraniczna transakcja o wartości powyżej 15.000 zł jest kosztem podatkowym?
W interpretacji indywidualnej nr 0115-KDIT3.4011.158.2020.1.AWO z dnia 13.05.2020 Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że w sytuacji uregulowania gotówką należności wobec zagranicznego kontrahenta, wynikającej z transakcji zawartej poza terytorium Polski o wartości powyżej 15.000 zł, nie można zaliczyć poniesionego wydatku do kosztów uzyskania przychodu w PIT.


Sprawa dotyczyła podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie przewozu. Podmiot ten nabył za granicą samochód ciężarowy, za który zapłacił zagranicznemu kontrahentowi gotówką. W ocenie podmiotu wnioskującego o interpretację przepisy regulujące omawianą restrykcję odwołują się jedynie działalności podejmowanej, dokonywanej na terytorium Polski, przez co nie mają zastosowania do transakcji zawieranych z zagranicą z kontrahentami z innych państw.


Według organu podatkowego dla zastosowania restrykcji bez znaczenia jest to czy transakcja ma miejsce w kraju czy za granicą oraz to czy jest dokonywana z polskim czy zagranicznym kontrahentem.


19 wyświetleń