top of page
Szukaj

Czy leasingobiorca może odliczyć VAT z tytułu importu leasingowanych maszyn?


W dniu 17.02.2021 Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną nr 0111-KDIB3-3.4012.674.2020.1.PJ w zakresie prawa do odliczenia przez leasingobiorcę VAT naliczonego z tytułu importu leasingowanych maszyn.


Leasingobiorca jako importer dokonał zgłoszenia celnego w związku z importem maszyn, które miał wykorzystywać do celów opracowania wyrobów betonowych (kostka brukowa, krawężniki, płyty betonowe) o podwyższonej odporności na procesy starzenia, czynniki degradujące i pogarszające (oleje, smary, środki chemiczne, sól) oraz przemysłowej technologii ich produkcji. Nabywcą maszyn była firma leasingowa, która zawarła z leasingobiorcą umowę leasingu operacyjnego, na podstawie której leasingobiorcy przysługuje prawo do korzystania z zaimportowanych urządzeń.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że leasingobiorcy przysługuje prawo do odliczenia VAT z tytułu importu maszyn. Zgodnie z art. 77 UKC na leasingobiorcy jako podmiocie dokonującym zgłoszenia celnego ciąży dług celny. Leasingobiorca jest również podatnikiem z tytułu importu towarów, w świetle ustawy o VAT. Obowiązek zapłaty podatku z tytułu importu towarów ciąży na osobach przywożących towary. Każdy podmiot importujący towary obowiązany jest uiścić podatek z tytułu importu towarów, ponieważ podatek obciąża czynność faktyczną, jaką jest przywóz towarów. Przepisy nie uzależniają powstania tego obowiązku od warunku posiadania przez importera prawa do dysponowania towarem jak właściciel. Maszyny zostały zaimportowane z przeznaczeniem ich wykorzystywania w prowadzonej przez leasingobiorcę działalności gospodarczej, więc leasingobiorcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

14 wyświetleń
bottom of page