top of page
Szukaj

Czy koszty utrzymania SAP od podmiotu z grupy stanowi podlegają limitowaniu w CIT?
W interpretacji indywidualnej nr 0111-KDIB1-1.4010.515.2019.1.ŚS z dnia 27.11.2019 Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że wydatki na usługi utrzymania SAP nabywane od podmiotu powiązanego nie są limitowane w kosztach podatku dochodowego od osób prawnych.


Art. 15e ustawy o CIT zawiera katalog usług, które mogą być limitowane w kosztach podatkowych, jeśli zachodzą dodatkowe przesłanki. Wspomniany przepis informuje również, że ograniczeniom podlegają świadczenia o podobnym do wymienionych usług charakterze. Wielu podatników decyduje się zabezpieczyć koszty podatkowe przed ryzykiem wynikającym z nieostrego sformułowania przepisu, występując o interpretację indywidualną. W przywołanej sprawie mamy do czynienia z sytuacją gdzie wybrany podmiot z grupy ponosi całkowity kosztu utrzymania SAP nabywanego od podmiotu niepowiązanego. Na kolejnym etapie koszt ten alokowany jest na inne podmioty z grupy przy wykorzystaniu przyjętego klucza alokacji. O interpretację wystąpił podmiot, na który alokowana jest przypadająca na jego rzecz część kosztów utrzymania SAP. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wyjaśnił, że omawiane koszty nie stanowią tzw. świadczeń o podobnych charakterze, a występujący o interpretację zwiększył bezpieczeństwo rozliczeń podatkowych.


Analiza i zabezpieczanie kosztów podatkowych jest przedmiotem specjalizacji kancelarii TA&TPT.


47 wyświetleń
bottom of page