top of page
Szukaj

Czy koszty usług doradztwa podatkowego z grupy podlegają limitowaniu w CIT?

W interpretacji indywidualnej nr 0111-KDIB2-1.4010.380.2019.1.BJ z dnia 17.09.2019 Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że koszty usług doradztwa podatkowego nabywane od podmiotu powiązanego mogą nie podlegać limitowaniu w CIT.


Codziennością podmiotów działających w grupie jest nabywanie usług niematerialnych. Przy nabyciu takich usług obok sprawdzenia czy nie ma konieczności poboru podatku u źródła należy przeanalizować czy koszty nabywanych usług nie będą podlegać limitowaniu zgodnie z art. 15e ustawy o CIT. W przywołanej sprawie okazało się, że chodź na pierwszy rzut oka można uznać usługi doradztwa podatkowego za usługi doradcze wymienione w tym przepisie to po głębszej analizie uznano, że nimi nie są.


Warto dokonać analizy usług nabywanych z grupy pod kątem konieczności ich limitowania w kosztach. Kancelaria TA&TPT specjalizuje się w przeprowadzaniu takich analiz.

37 wyświetleń
bottom of page