Szukaj

Czy korekta kosztów planowanych do rzeczywistych u podmiotów powiązanych podlega VAT?


Interpretacja indywidualna nr 0114-KDIP1-1.4012.260.2020.2.MM z dnia 8.07.2020 dotyczy spółki polskiej działającej w ramach międzynarodowej grupy działającej w branży transportowej. W ramach grupy polska spółka świadczy usługi transportowe na rzecz innego podmiotu powiązanego mającego siedzibę w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej.

Ceny świadczonych usług transportowych kalkulowane są na podstawie kosztów planowanych. Koszty te stanowią bazę kosztową, do której następnie doliczany jest narzut zysku. Baza kosztowa uwzględnia planowane koszty nabycia przez Spółkę towarów, materiałów i usług. Spółka co miesiąc na podstawie tak skalkulowanej ceny wystawia faktury na rzecz podmiotu powiązanego za wykonane usługi transportowe.


Polska spółka rozważa dokonanie korekty bazy kosztowej mającej na celu urzeczywistnić jej wartość. Korekta ta będzie polegać na skorygowaniu bazy kosztowej opartej na kosztach planowanych do kosztów rzeczywiście poniesionych.


Spółka zapytała, czy opisana korekta podlega VAT i powinna być udokumentowana fakturą końcową?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wyjaśnił, iż zmiana wartości przeprowadzonych transakcji podlega VAT i powinna zostać udokumentowana fakturą korygującą.

60 wyświetleń