top of page
Szukaj

Czy halę magazynową można zamortyzować podatkowo jednym odpisem?


Interpretacja indywidualna nr 0111-KDIB2-1.4011.276.2020.1.BJ z dnia 11.08.2020 dotyczy spółki prowadzącej działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług spedycyjnych, logistycznych oraz transportowych. Spółka postawiła halę magazynową na zakupionej nieruchomości gruntowej. Hala nie jest trwale związana gruntem a jej konstrukcja pozwala na jej rozebranie i przemieszczenie w inne miejsce. Hala została zaklasyfikowana przez spółkę do grupy 8 wg KŚT narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane.


Spółka postanowiła dowiedzieć się czy może dokonać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych w CIT hali magazynowej, jeśli wartość nie przekracza kwoty 100.000 zł?


Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, iż jest dopuszczalne dokonanie jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w opisanych okolicznościach, uchylając się również, swoim zwyczajem, od oceny prawidłowości sklasyfikowania hali magazynowej do grupy 8 KŚT.

33 wyświetlenia
bottom of page