top of page
Szukaj

Czy dostawa towarów partiami może wpływać na obowiązek oznaczania faktur jako MPP?


Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał dnia 28.01.2021 interpretację indywidualną nr 0111-KDIB3-1.4012.923.2020.1.ICZ odpowiadając na pytanie, czy dostawca realizujący umowę na dostawę towarów wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy VAT o wartości brutto przekraczającej 15.000 zł, dokumentując dostawę poszczególnych partii towaru, w ramach wspomnianej umowy fakturami, których wartość brutto nie przekracza 15.000 zł, ma obowiązek umieszczać na tych fakturach adnotację „mechanizm podzielonej płatności”?


Spółka dokonuje dostaw towarów wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy VAT, (przede wszystkim węgla). Spółka zawiera umowy na dostawy towarów, suma płatności wynikających poszczególnych umów przekracza 15.000 zł brutto. Umowy przewidują dostawy dokonywane partiami. Wydanie każdej partii towaru jest potwierdzane fakturą VAT. Wartość faktur, potwierdzających dokonanie dostawy partii towaru może być niższa niż 15.000 zł brutto. Pomiędzy wydaniem poszczególnych partii towaru upływa kilka dni. Zdarzają się również sytuacje, kiedy kontrahent odbiera towar kilka razy w ciągu jednego dnia. Kontrahent sam decyduje kiedy odbiera towar.


Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wyjaśnił, że przepisy ustawy o VAT odnoszą się do wartości faktury, a nie do kwoty zawartej w umowie między kontrahentami. W przypadku, gdy wartość sprzedaży brutto każdej z wystawionych faktur nie przekroczy 15.000 zł, dostawca nie będzie obowiązany zastosować mechanizmu podzielonej płatności. Zatem faktury opiewające na kwoty poniżej 15.000 zł podlegają rozliczaniu na ogólnych zasadach brutto, nie ma obowiązku zamieszczania na wystawianych fakturach adnotacji „mechanizm podzielonej płatności”. Bez znaczenia dla zastosowania mechanizmu podzielonej płatności pozostaje wysokość wynagrodzenia określonego w umowie przewidującej dostawę dokonywaną partiami.

39 wyświetleń
bottom of page