top of page
Szukaj

Czy brak adnotacji na fakturze o mechanizmie podzielonej płatności można uzupełnić notą korygującą?W interpretacji indywidualnej nr 0112-KDIL1-2.4012.664.2019.2.PG z dnia 18.02.2020 Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że w brak zamieszczenia informacji o konieczności zastosowania mechanizmu podzielonej płatności nabywca może poprawić poprzez wystawienia noty korygującej.

W listopadzie 2019 roku wprowadzono do ustawy o VAT obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności do transakcji o określonym przedmiocie, których wartość przekracza 15 000 zł. Brak zastosowania obowiązkowego mechanizmu podzielonej działalności niesie za sobą dotkliwe sankcje. Sankcjami w podatku VAT jest ponoszenie przez nabywcę solidarnej odpowiedzialności ze zbywcą za nieodprowadzony przez niego podatek oraz możliwość nałożenia przez organ podatkowy dodatkowego zobowiązania podatkowego. W sytuacjach objętych obligatoryjnym mechanizmem podzielonej płatności wystawca powinien umieścić na fakturze zapis "mechanizm podzielonej płatności" informujący o konieczności zapłacenia za fakturę w określony sposób. Problem nieumieszczenia na fakturze powyższej informacji można rozwiązać poprzez wystawienie faktury korygującej przez wystawcę faktury albo noty korygującej przez odbiorcę.


Warto dokonać przeglądu zawieranych transakcji sprzedażowych i zakupowych, w zakresie obowiązku stosowania mechanizmu podzielonej płatności, by unikąć problemów na etapie kontroli podatkowej.

47 wyświetleń
bottom of page