top of page
Szukaj

Czerwona kartka dla żółtej kartki, czyli jak uprościć zbieranie potwierdzeń do faktur korygujących?W dobie digitalizacji coraz więcej firm decyduje się na zmianę papierowo wystawianych dokumentów na dokumenty mające postać cyfrową. Wdrożenie elektronicznych faktur daje różne możliwości, w tym również upraszczające, ułatwiające i przyspieszające funkcjonujące w firmie procesy.


Interpretacja indywidualna 0114-KDIP1-3.4012.551.2020.1.ISK z dnia 3.11.2020 dotyczy polskiej spółki specjalizującej się w sprzedaży okien dachowych, rolet oraz markiz. Spółka chciała się dowiedzieć czy otrzymanie elektronicznego potwierdzenia dostarczenia wiadomości e-mail, z załączoną korektą faktury in minus, pochodzące z serwera obsługującego pocztę elektroniczną odbiorcy, stanowi wymagane przez ustawę o VAT potwierdzenie otrzymania faktury korygującej przez nabywcę, upoważniające spółkę do obniżenia podstawy opodatkowania w okresie, w którym spółka potwierdzenie otrzyma?


Zgodnie z wydaną interpretacją indywidualną potwierdzenie faktu otrzymania faktury korygującej przez nabywcę, może być dokonane w dowolnej formie. Istotne jest jedynie, aby dostawca towarów lub usługodawca posiadał informację, z której jednoznacznie wynika, że nabywca otrzymał fakturę korygującą. Fakturę korygującą uznaje się jako otrzymaną przez kontrahenta, gdy jest ona w jakikolwiek sposób dla niego dostępna, w rezultacie czego, uzyskuje on możliwość zapoznania się z jej treścią. Jeżeli w przypadku papierowych faktur korygujących przesyłanych w tradycyjny sposób, akceptowalną formą udokumentowania dostarczenia jest zwrotne potwierdzenie odbioru, to nie można odmówić takiej mocy dowodowej automatycznemu potwierdzeniu z serwera nabywcy, gdy faktura korygująca jest wysyłana drogą e-mailową.

29 wyświetleń
bottom of page