top of page
Szukaj

Co zrobić z usługami po uchyleniu art. 15e?

Przez ostatnie lata wiele spółek było zmuszonych do wyłączania z kosztów uzyskania przychodów usług niematerialnych na podstawie art. 15e Ustawy o CIT.

Rok 2022 to pierwszy rok, w którym podatnicy CIT uzyskali możliwość ukosztowienia tych kwot.


Jak ukosztawiać?


Aby rozliczyć usługi w kosztach 2022 policz hipotetyczny limit jaki miałby zastosowanie dla usług niematerialnych za ten rok, gdyby art. 15e Ustawy o CIT nadal obowiązywał. Będzie on wyznaczał granicę. Kwoty poniżej granicy mogą zostać rozliczone w kosztach.

Jeśli spółka wyłączała koszty usług w różnych latach zastosuj metodę FIFO. Zacznij ukosztawianie od roku najwcześniejszego.


O czym pamiętać?


Bardzo istotne jest, aby mieć dowody na wykonanie ukosztawianych usług. Należy również potrafić podać korzyści dla spółki jakie wynikają z wyświadczenia usług.


Co z podatkiem odroczonym?


Usługi, które nadal pozostaną do rozliczenia w kosztach podatkowych należy rozpoznać jako aktywo na potrzeby podatku odroczonego.

bottom of page