Szukaj

Co zrobić, by zachować prawo do odliczenia VAT, gdy wystąpi kradzież w firmie?Przy prowadzeniu biznesu dochodzi do różnych sytuacji, do tych pozytywnych ale też takich, w których lepiej się nie znaleźć. Jeśli jednak negatywna sytuacja się przytrafi to warto być świadomym jej skutków, by jak najkorzystniej się z nią uporać.


Interpretacja indywidualna 0114-KDIP4-2.4012.479.2020.1.WH z dnia 9.11.2020 dotyczy spółki prowadzącej działalność w zakresie sprzedaży detalicznej paliw do silników, oleju napędowego przeznaczonego do celów opałowych, towarów poza paliwowych oraz usług we własnej sieci stacji paliw. Na jednej ze stacji doszło do kradzieży paliw paliw oraz towarów handlowych przez osobę zobowiązaną do prowadzenia obsługi i pośrednictwa handlowego.

Czy spółka powinna skorygować odliczony wcześniej podatek VAT naliczony od zakupionych i później skradzionych paliwa i towarów handlowych?


Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej powołując się na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który zapadł w sprawie C-37/95 pomiędzy Państwem Belgijskim a Ghent Coal Terminal NV uznał, że w sytuacji kiedy towary zostały nabyte z zamiarem ich wykorzystania do działalności opodatkowanej, ale z powodów pozostających poza kontrolą podatnika, nie wykorzystał on towarów w prowadzeniu tej działalności, prawo podatnika do odliczenia podatku VAT zostaje zachowane. Niedobory spowodowane kradzieżą dokonaną przez osobę zatrudnioną na stacji paliw należy uznać za niezawinione, wobec czego nie ma podstaw do dokonywania korekt odliczonego podatku.

Jeśli w firmie dojdzie do kradzieży to bardzo istotne jest, by zebrać odpowiedni materiał dowodowy potwierdzający okoliczności potwierdzające powstanie niedoboru. Odpowiednie udokumentowanie będzie mieć kluczowe znaczenie podczas kontroli prawidłowości rozliczeń VAT.

15 wyświetleń