top of page
Szukaj

Co nadal warto robić, gdy nie wszystko w transakcji łańcuchowej się uzgadnia?

Przy analizie podatkowej transakcji łańcuchowej ogromne znacznie ma ustalenie, który podmiot z łańcucha organizował transport towarów.


Choć nie ustawa o VAT nie zawiera katalogu czynności składających się organizowanie transportu to, przyjmując pewne uproszczenie można uznać, że dany podmiot organizuje transport gdy:

  • zaplanował i skoordynował transport,

  • odpowiadał za ryzyko zniszczenia lub utraty towaru w trakcie transportu.

Jeżeli dwa wyżej wymienione elementy nie do końca się ze sobą zgadzają lub transakcja jest na tyle skomplikowana, że nie można przypisać całkowitej odpowiedzialności do jednego podmiotu, warto rozważyć wystąpienie z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej, aby zmniejszyć ryzyko podatkowe.


Taką interpretację (nr 0113-KDIPT1-2.4012.39.2022.1.SM z 20.04.2022) otrzymał podatnik prowadzący działalność polegającą na produkcji łożysk ślizgowych, taśm bimetalowych oraz proszków brązu.


Interpretacja dotyczy transakcji, w której biorą udział A (polski podatnik, który otrzymał interpretację), B (drugi podmiot w łańcuchu, z innego niż Polska kraju UE), C (ostateczny nabywca spoza UE). Transport towaru odbywa się bezpośrednio od A do C.


A podejmuje następujące czynności związane z transportem:

- zgłasza gotowość towaru do odbioru,

- ustala parametry wysyłki (waga, wymiary),

- uzgadnia z przewoźnikiem/spedytorem daty i miejsca odbioru wysyłek,

- przygotowuje dokumenty wysyłkowe,

- dokonuje załadunku środka transportu, którym wysyłka jest transportowana.


B dokonuje wyboru spedytora i opłaca koszty transportu.


Sprzedaż pomiędzy A i B opiera się o warunki FCA z przeniesieniem prawa do dysponowania towarami jak właściciel w Polsce. Natomiast własność do towaru zostaje przeniesiona z B na C po dostarczeniu towaru w wyznaczone miejsce.


Organ podatkowy stwierdził, że zakres czynności wykonywanych przez A w związku z wysyłką towarów przesądza o tym, że A należy uznać za organizatora transportu. W konsekwencji należy uznać, że to właśnie dostawie realizowanej między A i B przypisana ruchomość.


Warto zwrócić uwagę, że wnioskując o wydanie interpretacji indywidualnej podatnik nie wskazał kiedy przechodzi prawo do dysponowania towarami jak właściciel z B na C. Pomimo tego, że sprzedaż pomiędzy A i B jest realizowana na warunkach FCA i bez określenia kiedy następuje dostawa pomiędzy B i C podatnik otrzymał korzystną interpretację indywidualną, która zwiększa jego szanse na rozpoznanie eksportu towarów i zastosowanie stawki 0% w VAT.


44 wyświetlenia
bottom of page