top of page
Szukaj

Co daje odpowiednie ukształtowanie umowy najmu?
W interpretacji indywidualnej nr 0112-KDIL2-1.4011.5.2019.3.DJ z dnia 23.12.2019 Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się ze stanowiskiem, że odpowiednie ukształtowanie stosunku najmu pozwala na odprowadzanie zryczałtowanego podatku dochodowego jedynie od kwoty za najem.


W przypadku omawianej sprawy podatniczka jest współwłaścicielką najmowanej nieruchomości. Podatniczka zawarła z najemcą umowę określającą należną podatniczce kwotę najmu oraz zawierającą zapisy, iż najemca poza kwotą najmu jest zobowiązany do ponoszenia wszystkich innych opłat tj. czynsz bądź media. W tych okolicznościach przysługujące podatniczce kwoty najmu stanowią jej przysporzenie majątkowe i powinny być opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podatniczka skorzystała z możliwości opodatkowania najmu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Natomiast, przy przyjętej konstrukcji umowy najmu, w sytuacji pozostałych opłat podatniczka pełni jedynie rolę pośrednika, przekazując środki od najemcy innym uprawnionym do nich podmiotom, przez to nie osiąga przysporzenia majątkowego, które powinno być opodatkowane PIT.


Rozpoczynając aktywność w zakresie najmu nieruchomości, warto skontaktować się z doradcą podatkowym. Współpraca z doradcą podatkowym pozwala na uzyskanie rzetelnej informacji na temat skutków podatkowych, pożądane ukształtowanie zapisów umowy oraz uniknięcie kosztownych błędów.

39 wyświetleń
bottom of page