top of page
Szukaj

Ciekawy przypadek transakcji łańcuchowej z wywozem do Chin.Interpretacja indywidualna nr 0114-KDIP1-1.4012.290.2020.3.RR z dnia 11.09.2020 dotyczy polskiej spółki zajmującej handlem surowym drewnem. Spółka dokonuje dostaw drewna nabywanego w Czechach, przewożonego do Polski, z Polski następuje eksport do Chin. Spółka kupuje towar od polskiego podmiotu prosto z magazynu, następnie sprzedaje towar i wywozi go do Chin. Za transport na terytorium Polski odpowiada polska spółka, występując również na dokumentach celnych jako eksporter.


Z uwagi, na brak informacji w zakresie przywozu towaru z Czech przyjęto, że transakcja łańcuchowa występuje pomiędzy trzema podmiotami: polskim dostawcą, polską spółką oraz odbiorcą z Chin.


Spółka chciała potwierdzić, że transakcję ruchomą należy przypisać do sprzedaży pomiędzy polskim dostawcą a polską spółką. W konsekwencji występuje tzw. eksport pośredni. W praktyce oznacza to, zastosowanie stawki 0% przez polskiego dostawcę oraz rozpoznanie sprzedaży z miejscem opodatkowania poza Polską przez polską w spółkę.


Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się z polską spółką. Według niego transakcja ruchoma występuje pomiędzy polską spółką a podmiotem z Chin, czyli tzw. eksport bezpośredni. Praktyczne konsekwencje to, sprzedaż krajowa u polskiego dostawcy i konieczność odprowadzenia przez niego VAT oraz eksport z zastosowaniem stawki 0% przez polską spółkę.


54 wyświetlenia
bottom of page