top of page
Szukaj

Ciekawy przypadek transakcji łańcuchowej z importem

Podatnik przeprowadził transakcję łańcuchową, w którą zaangażowane były trzy podmioty. Dostawca z Ukrainy, pośrednik z Polski oraz nabywca z Polski.


Towary wysłane były bezpośrednio z Ukrainy do Polski. Sprzedaż na każdym z etapów odbywała się na warunkach DAP z podaniem lokalizacji nabywcy.


Za eksport z Ukrainy odpowiadał ukraiński dostawca. Import na terytorium Polski leżał w gestii polskiego nabywcy.


Jak opodatkować taką transakcję?

U podmiotu z Ukrainy należy rozpoznać eksport towarów.

Sprzedaż pomiędzy pośrednikiem z Polski a nabywcą z Polski nie stanowi dostawy krajowej, jest to transakcja poza Polskim VAT.

Polski nabywca rozpoznaje import towarów na terytorium Polski.


Źródło: interpretacja indywidualna 0112-KDIL1-3.4012.337.2022.2.MR z 16 listopada 202266 wyświetleń
bottom of page