top of page
Szukaj

Błąd w stawce na fakturze wystawionej konsumentowi - wyrok TSUE

Ustalenie prawidłowej stawki podatku w VATcie może stanowić nie lada wyzwanie.

TSUE rozstrzygnął sprawę podatniczki z Austrii prowadzącej kryty plac zabaw. Podatniczka wystawiała klientom paragony (faktury na niską kwotę) stosując stawkę 20%. Klientami byli głównie konsumenci bez prawa do odliczenia VAT.


Podatniczka stwierdziła, że stosowała niewłaściwą stawkę VAT. Powinna stosować 13%. Skorygowała deklaracje i wystąpiła o zwrot podatku.


Austriacki urząd skarbowy nie zgodził się z podatniczką. Brak zgody argumentował tym, że nie dokonała ona korekt nieprawidłowych faktur. Organ podatkowy podniósł również, że klienci ponieśli wyższy koszt VAT i korekta deklaracji prowadziłaby do bezpodstawnego wzbogacenia się podatniczki.


Rozstrzygnięcie

(...) podatnik, który świadczył usługę i wykazał na fakturze kwotę podatku od wartości dodanej (VAT) obliczoną na podstawie błędnej stawki, nie jest na mocy tego przepisu zobowiązany do zapłaty części błędnie zafakturowanego VAT, jeśli nie istnieje żadne ryzyko utraty wpływów podatkowych w związku z tym, że usługobiorcy są wyłącznie konsumentami końcowymi niekorzystającymi z prawa do odliczenia naliczonego podatku VAT.

W sytuacji, gdy odbiorcą usługi są konsumenci to nie musimy korygować wystawionych na ich rzecz dokumentów, by zmniejszyć zastosowaną stawkę VAT. Zgodnie z wyrokiem wystarczy samo złożenie korekty deklaracji do tego, aby ubiegać się o zwrot nadpłaconego podatku.


Jak to wykorzystać?


Jeśli prowadzisz biznes podobny do opisanego i identyfikujesz u siebie sytuacje, gdzie stosowałeś zbyt wysoką stawkę to możesz rozważyć złożenie korekty deklaracji bez konieczności korygowania dokumentów źródłowych powołując się na opisany wyrok TSUE.


Na podstawie wyroku C-378/21 z dnia 8.12.2022

bottom of page