top of page
Szukaj

5 kwestii dotyczących automatyzacji podatków

Niedługo minie kolejny rok, od kiedy ukończyliśmy wdrożenie oprogramowania automatyzującego rozliczenia VAT i intrastat.


Choć od narodzin tego pomysłu minęło wiele lat to, pamiętam jak dziś słowa jednego z moich kolegów: Piotr, to jest bardzo dobry moment na to, by zastanowić się nad zrobieniem kroku w przyszłość.


Początkowo projekt miał dotyczyć jedynie polskiej spółki. Finalnie jednak cel projektu znacznie przeszedł moje oczekiwania i okazał się wdrożeniem globalnym.


Po wielu miesiącach pracy nad wdrożeniem, podejmowanych próbach i wyeliminowaniu błędów udało się osiągnąć zamierzony efekt.


Dziś, patrząc z perspektywy czasu, nasuwa mi się kilka konkluzji jakie chciałbym umieścić w swoim notatniku. Żywię szczerą nadzieję, że przydadzą się one również i Tobie.


Jakość wdrożenia i powdrożeniowe działanie technologii zależą od mojego zaangażowania i przenikliwości


Doświadczenie związane z wdrożeniem i obsługą technologii, uzmysłowiło mi jak bardzo moje decyzje wpływają na funkcjonowanie narzędzia. Istotne jest rozpoznanie tych sytuacji gdzie decyzja może wywołać efekt kuli śnieżnej.


Wpływ na organizację


Kluczowe jest aby osoby, które mają wpływ na organizację dokładnie wiedziały jaki jest cel i waga moich działań. Ważne, aby te osoby mi sprzyjały. To znacznie ułatwia wdrożenie oraz uelastycznia organizację, jeśli chodzi o dostosowanie się do zmiany.


Plan B


Żyjemy w niepewnych czasach. Z przyczyn zależnych albo niezależnych od organizacji może zostać podjęta decyzja o niewspieraniu procesu raportowania podatkowego przy wykorzystaniu obecnie stosowanej technologii. Jako osoba odpowiedzialna za proces wiem, że będę odpowiadał za zapewnienie jego ciągłości dlatego uważam, że warto być przygotowanym na tę ewentualność nawet, jeśli szansa zmaterializowania się ryzyka wydaje się być niewielka.


Słabe punkty wdrożonego rozwiązania


Niestety podatki to taka dziedzina, gdzie reguła 80/20 nie do końca się sprawdza a jakość raportowanych danych ma nadrzędne znaczenie. W toku pracy z narzędziem uzmysłowiłem sobie, że są miejsca, w których konieczne jest wdrożenie procesów uzupełniających.


System ostrzegawczy


Jako osoba odpowiadająca za projekt stałem się głównym administratorem narzędzia. Z perspektywy tej roli bardzo ważne jest, by stworzyć wspólnie z użytkownikami środowisko, w którym mogą oni w sposób otwarty komunikować wszelkie zaobserwowane nieprawidłowości w funkcjonowaniu rozwiązania informatycznego.


Jestem ciekaw Twoich doświadczeń wdrożeniowych albo kwestii będących przedmiotem Twoich rozważań, jeśli na obecnym etapie jesteś przed tym wyzwaniem.

bottom of page