top of page
Szukaj

3 procedury podatkowe - sprawdź czy je masz

Procedury podatkowe są elementem do skutecznego zarządzania podatkami. Każda procedura podatkowa powinna mieć ściśle określony cel.

Istotne jest, aby treść procedury znajdowała odzwierciedlenie w działaniach podejmowanych w rzeczywistości. Lepiej mieć krótką procedurę, która zawiera kluczowe informacje i jest przestrzegana niż bardzo rozbudowaną i szczegółową procedurę, która trafia do szuflady tuż po napisaniu i tam pozostaje.

Podaję 3 przykłady procedur podatkowych, które warto mieć.


VAT

Procedura dochowania należytej staranności w VAT pomoże Ci zabezpieczyć prawo do odliczenia VAT na zakupie oraz zastosowanie stawki 0% na dostawach wewnątrzwspólnotowych i eksporcie towarów poza UE.

Procedura zawiera działania jakie podejmujesz, aby nie stać się częścią przestępstwa VATowskiego. W zakresie tej procedury skupiasz się na weryfikowaniu kontrahentów i transakcji. Szukasz tych budzących wątpliwości. Podejmujesz kroki, mające na celu wyłapanie anomalii w Twoim biznesie.


WHT

Należyta staranność jest wymogiem jaki należy spełnić, aby zastosować umowę w sprawie unikania podwójnego opodatkowania albo zwolnienie z podatku u źródła.

Procedura w zakresie dochowania należytej staranności w WHT koncentruje się na podejmowanych przez Ciebie czynnościach w celu ustalenia czy odbiorca należności jest jej rzeczywistym właścicielem. Rzeczywistego właściciela cechuje to, że otrzymuje należność dla własnej korzyści, nie przekazuje należności do innego podmiotu oraz prowadzi rzeczywistą działalność w kraju siedziby.


MDR

Uzgodnienia posiadające określone przepisami cechy należy raportować jako schematy podatkowe. Procedurę MDR wprowadzasz, by przeciwdziałać niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych.

Procedura może być obowiązkowa albo dobrowolna. Obowiązkowa procedura jest szczegółowo określona przepisami. Jej brak wiąże się z karami. Podmiot, który nie posiada obowiązkowej procedury podlega karze pieniężnej do 2 MLN PLN.

bottom of page