STAŁA KOMPLEKSOWA OBSŁUGA W ZAKESIE DORADZTWA PODATKOWEGO

 

 

Zapewniamy stałą obsługę z miesięcznym ryczałtem na umówioną ilość godzin.

Godziny wykorzystane ponad ryczałt są rozliczane przy zastosowaniu preferencyjnej stawki za godzinę.

Niewykorzystane godziny z ryczałtu są rozliczane w kolejnych okresach.

Zakres wsparcia obejmuje w szczególności:

  • konsultacje w sprawach bieżących,

  • sporządzanie opinii podatkowych,

  • sporządzanie pism do organów podatkowych (w tym wniosków o interpretacje indywidualne),

  • przygotowywanie skarg do sądów administracyjnych,

  • weryfikację rozliczeń podatkowych,

  • analizę umów pod kątem podatkowym.