top of page

KOMPLEKSOWE DORADZTWO PODATKOWE

Zakres wsparcia obejmuje w szczególności:

  • konsultacje w sprawach bieżących,

  • sporządzanie opinii podatkowych,

  • sporządzanie pism do organów podatkowych (w tym wniosków o interpretacje indywidualne),

  • przygotowywanie skarg i reprezentowanie przed sądami administracyjnymi,

  • weryfikację rozliczeń podatkowych,

  • analizę umów pod kątem podatkowym.

bottom of page